Energiavläsning och loggning via internet.

 

Fick en fin julklapp i år, en TellStickNet, tack tomten Lasse.

 

Här är ett sätt att logga elmätaren för den som har en Tellstick. Den röda LED'en på elmätaren

blinkar 1000gr/kWh. Utanpå denna fästs en fototransistor kopplad till en Arduino.

Systemet är uppbyggd runt en ArduinoUno med LCD shield (fungerar även utan LCD).

En fototransistor kopplas till Pin3 och en 433MHz sändarmodul till Pin2.

 

Jag hittade ingen support för att visa annat än temperatur på Telldus Live,

så 1,5kW visas som 1,5°C.

Via www.tellmon.net  kan man även få fina diagram över förbrukningen.

Visningen är i 24 timmarsperiod, 1h period och 36sekundersperiod (36sekunder =

100 mätningar per timme). Dessa visas som 3 olika termometrar i Telldus Live.

 

Ladda ner mjukvaran: Program för Arduino.

 

 

 

Exempel på 24h diagram via www.tellmon.net

 

 

 

Exempel på momentan visning

 

 

 

 

 

 

 

 

  POJ  2014   • pojpoj@live.se •

www.pojpoj.se