En trådlös termometer. Kompatibel med Telldus, TellStick Net.

 

Tack tomten Lasse för den fina Tellstick Net.

 

Genast byggdes en egen termometer för loggning med hjälp av en ArduinoUno med LCD shield.

Temperatursensorer är LM335. Temperaturen läses på ADC och sänds som en temperatur till TellStick via 433MHz.

 

 

Ladda hem Termometerprogram till Arduino

 

Visning på TelldusLive. Humidity används för att numrera de olika ingångarna. Jag har angett 1-3 för temperaturer och 8-10 för elmätarvärden.

 

 

 

 

Visning på LCD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  POJ  2014   • pojpoj@live.se •

www.pojpoj.se